Câu hỏi thường gặp
Skip Navigation Links.
Collapse Cẩm nang cho người gửi tiềnCẩm nang cho người gửi tiền
Collapse 1. Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi1. Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi
Collapse 2. Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam2. Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Collapse 3. Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi3. Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Collapse 4. Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm4. Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm
Collapse 5. Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi5. Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi
Collapse 6. Hạn mức trả tiền bảo hiểm6. Hạn mức trả tiền bảo hiểm
Collapse 7. Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểm7. Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểm
Collapse 8. Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng8. Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng
Collapse 9. Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 9. Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
Collapse Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửiCẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Collapse 2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Collapse 3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG
Collapse 4. Phí Bảo hiểm tiền gửi4. Phí Bảo hiểm tiền gửi
Collapse 5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
Collapse 6.Tiếp nhận và xử lý6.Tiếp nhận và xử lý
Collapse Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểmQuy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm
- Thông tin chi tiết về hệ thống ICM được hiện thị ở đâu, mục nào tại trang web của BHTGVN
- Người nhập và người ký báo cáo thể có đăng ký cùng một tài khoản được không?
- Đăng ký chữ ký điện tử theo Thông tư 28 như thế nào? (Mẫu nào, gửi cho ai …)
- Tại đơn vị, đối tượng nào được đăng ký để "Ký báo cáo". Tên NSD Token lấy ở đâu?
- Tổ chức có thể gửi đăng ký Chứng thư số cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh trên địa bàn được không?
- Khi tạo file báo cáo dạng txt, TCTGBHTG nên nhập dữ liệu vào file txt hay chuyển từ các file báo..
- Đường dẫn để dowload java, Token Safenet Authencation Client
- Để kết nối tới hệ thống phần mềm của BHTGVN thì hệ thống mạng của đơn vị phải có các chính sách...
- Máy tính tại đơn vị kiểm tra đã thông kết nối tới phần mềm, địa chỉ Info.div.gov.vn:69...
- Đơn vị phải thiết lập đường truyền trực tiếp như thế nào?
- Cài đặt ICM trên Windows XP được không?
- Việc truyền báo cáo sẽ có phản hồi sau bao nhiêu lâu? Phương thức phản hồi như thế nào? Có gửi ema
- Đơn vị đã gửi báo cáo cho NHNN, CIC, NHHTX bằng file excel, tại sao BHTGVN không nhận file excel?
- Sau khi gửi báo cáo, Ngân hàng có thay đổi và gửi lại báo cáo. Vậy thì BHTGVN ...
- Phương thức đảm bảo tính bảo mật khi truyền qua môi trường internet?
- Trong quá trình truyền thử, tại Tổ chức TGBHTG đã phát sinh lỗi: Không tìm thấy đường dẫn file báo
- Biểu số 03: Với 1 Số TK kế toán theo quy định của NHNN thì bên SCB có nhiều Số tài khoản kế toán n
- Biểu số 03: Định dạng gửi báo cáo là bản mềm. SCB không biết là dạng text hay excel
- Biểu số 03: Mã Hội sở, Chi nhánh là bảng mã của NHNN (3 sổ or 8 số) hay là mã nội bộ của SCB (3 số
- Cột ngày tháng là ngày tháng gì, sao không phải là ngày phát sinh giao dịch?
- Theo phần giới thiệu của BHTGVN, Mã CIF trong Mẫu 3 sẽ không trùng lắp. Vậy có cần tính tổng lại
- Đề nghị BHTG xem xét lại đơn vị tính của Biểu 01 và Biểu 03; Nếu Biểu 01 làm tròn đến hàng nghìn đ
- Một tài khoản theo hệ thống tài khoản kế toán của SBV có thể liên kết với nhiều tài khoản trong hệ
- Tại biểu 02c/BHTG ngân hàng có phát sinh tài khoản 4254 và tài khoản 427, do đó số tổng tại mục 5
- Việc nộp báo cáo 2a,2c thì có phải nộp biểu tính phí như trước không. Việc tính và nộp phí có thay
- Tại mẫu 02c/BHTG, NH hiểu là mục 1 sẽ không phải là tổng của mục 1.1 và mục 1.2 (Mẫu 2C)? Vì cò
- Mẫu 2A có số làm tròn, số không làm tròn là vì sao?
- Thời hạn nộp báo cáo Mẫu 02a/BHTG, 02b/BHTG, 02c/BHTG là ngày 07 tháng tiếp theo, Mẫu
- Quy định thông tin báo cáo mới thì thời gian nộp phí có thay đổi hay không? Thay đổi như thế
- Mẫu 02b/BHTG áp dụng cho đơn vị mới thành lập. Vậy, khi Ngân hàng thành lập Chi nhánh mới thì có p
- Đề nghị nói rõ về việc tính các chỉ tiêu giấy tờ có giá, trái phiếu dài hạn để đưa vào Mẫu 2C
- Hiện nay, việc quy định tính phí của BHTGVN theo thời gian 360 ngày/năm trong khi tính lãi, tín dụ
- Có công thức kiểm tra chéo giữa các biểu số liệu không?
- Các chỉ tiêu không phát sinh trong biểu 02 (ví dụng như chỉ tiêu CT16 - CT31 trong biểu 2c các QTD
- Các báo cáo không theo đúng form mẫu của BHTGVN do đặc thù đơn vị (trường hợp biểu 2c) thì có truy
- Theo QĐ 2252 không quy định rõ đối tượng được bảo hiểm tiền gửi  nên TCTD sẽ tham chiếu qua Luật b
- Biểu 2c liệu có cần liệt kê các tài khoản có số dư bằng 0 không?
- Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm có hướng dẫn cụ thể không?
- Mẫu 04/BHTG (Mẫu thông tin liên hệ) đính kèm Quy chế gửi về đâu?
- Các quy định thông tin cũ của BHTGVN (QĐ 191, QĐ 192, CV 404) có thực hiện nữa ko?
- Theo hệ thống quản lý tài khoản của ngân hàng hiện nay, một số khách hàng có 2 mã CIF Hệ thống côn
- Tổng số khách hàng ở Mẫu 01/BHTG không khớp với tổng số khách hàng ở Mẫu 2c/BHTG?
- Các QTDND bị kiểm soát đặc biệt có phải thực hiện Quy chế này không?
- Thời hạn thực hiện báo cáo theo Quyết định 2252/QĐ-BHTG: số liệu gửi báo cáo là số liệu tháng mấy?
- Nếu ngày báo cáo trùng vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì có tính vào ngày làm việc tiếp theo ha
- Nếu số liệu tiền gửi vì lý do gì đấy khách hàng không có số CMND thì số liệu có gửi được không ?
- Khi TCTGBHTG phát hiện lỗi sai, sẽ giải trình theo cách nào.
- Khách hàng mở tài khoản ví việt chỉ cần có cmt và sđt, khi nào khách hàng đến NH
- Quỹ tính dụng nhân dân không có mã CIF thì phải lập mẫu biểu báo cáo như thế nào
- Nếu khách hàng có số dư tài khoản là 100 triệu nhưng có 40 triệu đã bị phong tỏa để thực hiện nghĩ
- Quy ước làm tròn số có áp dụng tại Mẫu 01/BHTG không?
- Mẫu 01/BHTG có liệt kê các tài khoản không có số dư? '-Mẫu 2c/BHTG có tính số liệu của các tài k
- Tài khoản 427, 428 là tài khoản không thuộc đối tượng được bảo hiểm nên khách hàng cá nhân tại các
- Khách hàng cá nhân mua trái phiếu không yêu cầu phải tạo lập mã CIF nên không liệt kê được trong M
- Đối với các khách hàng có số dư nhỏ dưới 1000 đồng thì có được tính là số dư bằng 0 và không cần đ
- BHTGVN nên có hướng dẫn đối với phần thuyết minh trong quy chế.